Advocaat Lawyers in Thailand

Advocaat Lawyers is een web-netwerk van hoog opgeleide advocaten
die allen werkzaam zijn aan de oostkust van Thailand en op Phuket.

De kracht van dit netwerk herbergt zich in de bundeling van hoogopgeleide
advocaten die elk op zich hun eigen ervaringen en expertise hebben.

Tussen deze experts bevinden zich ook advocaten uit verschillende landen
die bekend zijn met de Thaise wetgeving.

De Nederlands advocaat in Thailand waarmee wij nauw samenwerken
beheerst zelfs verschillende talen zoals Engels, Frans, Duits, Spaans en Maleis.

* Werkvergunning
Buitenlanders die zaken doen in Thailand hebben een
werkvergunning nodig.

De aanvraag van de werkvergunning vergt heel wat werk.

Maak u geen zorgen we hebben het al voor zoveel van onze
clienten gedaan dus laat ons uw werkvergunning ook verzorgen.!!

Laat ons gewoon even weten wanneer u een werkvergunning
nodig denkt te hebben.

* Pensioenvisum
Indien u 50 jaar of ouder bent dan kunt u in gemakkelijk wonen in Thailand
dmv een pensioen-visum.!

Als u een regelmatig inkomen geniet of spaargeld heeft dan kunnen wij
de aanvraag voor zo n pensioen-visum voor u verzorgen die mede de basis
kan zijn voor een gelukkig leven in Thailand

Laat het ons weten als wij u behulpzaam kunnen zijn bij de aanvraag van
een pensioen-visum.

* Opzetten bedrijf
Buitenlanders die een bedrijf in Thailand willen leiden dienen een
een rechtspersoon op te zetten volgens het Thaise model van
company-limited.

De Thaise wetgeving bevat stricte regels m.b.t. de wijze
waarop zo n rechtspersoon opgericht dient te worden.

Deze regels voor de aanvraag van de oprichting van zo n rechtspersoon
zijn mede afhankelijk van het doel van de bedrijfsvoering en de manier van
zaken doen in Thailand.

Daarbij kan het ook belangrijk zijn te laten onderzoeken of de opzet
van uw bedrijf geschikt zou zijn voor een zgn investerings-en promotie programma
van de zgn Board of Investment (BOI)

Geheel afhankelijk van uw persoonlijke wensen kunnen wij u adviseren
over de wijze waarop uw bedrijf opgezet dient te worden.

Svp laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen teneinde de door u
beoogde bedrijfsvoering samen met u degelijk op te zetten.

* Onroerend goed
Over onroerend goed in Thailand met name waar
het gaat om bezittingen van land, huis en appartement is er veel te doen.

Voordat u uzelf laat adviseren door mensen die zeggen er alles over te
weten zou het verstandig zijn het advies van een gekwalificeerde advocaat
als een belangrijke optie mee te laten wegen.

Fouten kunnen eenvoudig gemaakt worden en kunnen voor de rest van uw
leven erg pijnlijk zijn.

Neem daarom contact met ons op daar wij de gekwalificeerde advokaten
zijn die u als enigen terzake degelijk kunnen adviseren.

* Gearresteerd
Als u problemen met de politie in Thailand heeft dan weten we dat vanaf de gevangenis-cellen van de politie-buros in Thailand terug naar uw Hotel of Guesthouse heel ver kan lijken.

Laat ons u begeleiden om de dingen meteen recht te zetten met de politie.

Wij zijn hoog opgeleid in de Engelse taal en we kunnen u tevens voorzien
van officiele tolken die vele talen spreken.

* Naar de rechter

Indien u naar de rechter in Thailand dient te gaan dan maakt het geen
verschil voor ons uit of uw zaak tot het strafrecht of tot het burgerlijk cq
administratief recht behoort, danwel of het familie- of zakelijke kwesties betreffen,
wij zullen altijd aan uw zijde staan samen met onze hoog gekwalificeerde advokaten


Verder zijn onze advokaten hoog opgeleid en zijn ze allen in het bezit van een
wettelijke vergunning waarmee de Thaise regering onze advokaten het recht
geeft operationeel te zijn in het hele land betreffende de serviceverlening op
het gebied van juridische bijstand en accountants-dienstverlening.


Daar onze advokaten heel veel verschillende rechtzaken in Thailand en
dagvaardigingen in Thailand achter de rug hebben kunt u ervan op aan
dat onze know-how gebaseerd is op heel veel ervaring.

Dus laat het ons heel snel weten voordat de tegenpartij ons inhuurt!

Voor meer info neem contact met ons op via email info@asianproperties.nl
Of bel naarr 0031 181649868.

Terug naar de homepage